Αγορά υπηρεσιών


Καταχώρηση παίκτη
Stadard
25/έτος
 • Καταχώρηση στις λίστες μας
 • 1 φωτογραφία της επιλογής σας
 • 1 βίντεο από youtube (έτοιμο)
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Πανελλαδική προβολή
Επεξεργασία βίντεο
μοντάζ
50/εφάπαξ
 • Επεξεργασία βίντεο της επιλογής σας
 • Δημιουργία βίντεο έως 2 λεπτά
 • Προώθηση στα social media
 • Προβολή του στην προσωπική σας Face Control καταχώρηση
 • Πανελλαδική προβολή
Φωτογράφιση
Busines photography
50/εφάπαξ
 • Φωτογράφιση σε επιλεγμένη τοποθεσία
 • Χρόνος φωτογράφισης έως 1 ώρα
 • Προώθηση στα social media
 • Προβολή του στην προσωπική σας Face Control καταχώρηση
 • Πανελλαδική προβολή
Σύνταξη βιογραφικού
Biograph Product
20/εφάπαξ
 • Σύνταξη βιογραφικού για κάθε απαίτηση
 • Εκτύπωση έως 5 αντίτυπα
 • Αποθήκευση σε όλες τις μορφές
 • Αποστολή με fax/mail στον παραλήπτη/υποψήφιο εργοδότη
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Κατασκευή ιστοσελίδας
Website product
κατόπιν συνεννοήσεως
 • Δημιουργία ιστοσελίδας
 • Φιλοξενία σε γρήγορους severs
 • Αγορά domain name
 • Κατασκευή facebook official page με autopost υποστήρηξη
 • Επιπρόσθετες υπηρεσίες κατά περίπτωση
Powered by Live Score & Live Score App